Nyheter » Senaste nytt » Ny spelarutbildningsplan för fotbollen

Ny spelarutbildningsplan för fotbollen

I tisdags var Stockholms Fotbollförbunds utbildningschef, Nils-Erik Björk, hos NSK och presenterade Svenska Fotbollförbundets nya spelarutvecklingsplan om hur vi ska jobba med våra barn och ungdomar.

Synsättet som genomsyrar spelarutbildningsplanen är detsamma som i Fotbollens spela, lek och lär och bygger på ett barnrättsperspektiv. Barnets bästa sätts alltid i första rummet och utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde. I planen tas också hänsyn till barns mognadsnivå för att träning och match ska anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar.

Lärande i fotboll utifrån ett barnrättsperspektiv innebär en utmaning ledarskapsmässigt. Barn och tränare befinner sig i skilda idrottsvärldar och har olika uppfattningar om vad som är värdefullt, något som påverkar bland annat förväntningar och beteenden. Barn vill ha roligt, lära sig saker och ha varierade träningar. Samtidigt vill de att tränarna hjälper dem att vara fokuserade och skapa förutsättningar för ett lärande.

Något som tar mer plats i den nya spelarutbildningsplanen är leken och spelet. Lekens betydelse för utveckling av spelförståelse och det betydelsefulla individuella beslutsfattandet på planen finns det tydligt stöd för inom forskningen. Leken spelar även en stor roll för den självbestämmande motivationen. Det betyder att ett barn som leker kommer att ha lättare att ta till sig träningen.

Den nya spelarutbildningsplanen fokuserar mycket på att man blir bra på det man tränar på. Givet att målsättningen är att bli duktig på att spela fotboll vill man att tränare ger mer utrymme till spelet i träning. Spelar man mycket blir man också duktig på det. Vid utformningen av träningar rekommenderar man därmed att upp till 75% av träningen bör läggas på spelträning – smålagsspel, olika former av spelövningar och även i den mån det går spel på helplan.

Med den nya spelarutbildningsplanen hoppas Svenska Fotbollsförbundet skapa ännu bättre förutsättningar för alla spelare att finna passionen för fotbollen. För även om kvantitet och kvalitet i träningen är centrala för utveckling är det för alla åldrar glädjen och leken som är det viktigaste i träningen.

I NSK ställer vi oss bakom den nya spelarutbildningsplanen och kommer att implementera den i vår verksamhet. Spelarutbildningsplanen blir ett viktigt stöd i det arbete vi arbetar med för att kunna ge alla barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att idrotta efter egna förutsättningar. En del i detta arbete är erbjuda alla spelare så mycket som träning som de själva vill. Till utomhussäsongen kommer vi att kunna erbjuda alla som vill att träna upp till fem gånger i veckan. Mer information om detta kommer på måndag.

Martin Carlon (baserat på text av Peter Brusvik)
13 mars 2013
Denna hemsida är skapad i anySite